DE IMMEDIAAT PROTHESE - van eigen tanden en kiezen naar een kunstgebit
Het kan voorkomen dat u uw eigen tanden en kiezen verliest. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een ongeluk (trauma) of tandbederf. Uw tandprotheticus zal in overleg met u de situatie bekijken. Indien er besloten wordt uw laatste tanden en/of kiezen te trekken dan zal de tandprotheticus uw eerste kunstgebit vervaardigen. Dit noemt men een immediaat prothese.

TANDEN EN KIEZEN TREKKEN
Het trekken van uw tanden en kiezen gebeurd meestal niet in één keer. De tandarts trekt eerst uw kiezen en doorgaans na enkele weken pas uw tanden. In die tussentijd krijgt het tandvlees en kaakbot de gelegenheid om te genezen en te herstellen. Voordat uw (laatste) tanden en/of kiezen getrokken worden maakt de tandprotheticus een afdruk van uw gebit. Deze afdruk kan de tandprotheticus gebruiken om uw prothese te maken. Nadat de tandarts/kaakchirurg heeft besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken verwijst hij u terug naar de tandprotheticus voor het vervaardigen van uw eerste kunstgebit (Immediaatprothese).

HET MAKEN VAN UW KUNSTGEBIT
Het kan zijn dat u voorheen de kleur of stand van uw eigen gebit niet mooi vond. U kunt uw wensen met de tandprotheticus bespreken zodat hij bij het vervaardigen hier rekening mee kan houden. Wij hebben de juiste technische- en medische kennis in huis om voor u een prothese aan te meten en vervaardigen dat precies bij u past. Vanaf uw eerste bezoek tot het moment dat u het kunstgebit in uw mond geplaatst krijgt werken wij zelfstandig aan uw nieuwe kunstgebit.

DIRECT PLAATSEN VAN HET KUNSTGEBIT
De immediaat prothese word direct na het trekken van uw tanden en/of kiezen geplaatst in uw mond. Dit werkt ook als een soort verband over de wonden. U zult in het begin moeten wennen als u in de spiegel kijkt, er is dan ook heel wat gebeurd met uw mond. U zal zien dat dit na een paar dagen er al beter uitziet.

NAZORG
De eerste dag zal uw kunstgebit niet lekker zitten. Het kan pijn soms pijn veroorzaken. Toch is het belangrijk dat u het gebit de eerste dag niet uit uw mond haalt. De wonden moeten genezen en wanneer u het gebit uit uw mond haalt zwelt uw tandvlees op waardoor het gebit niet meer goed past.
Wij bespreken met u wat u de eerste 24 uur wel en niet mag doen. U kunt altijd contact opnemen met de tandprotheticus met uw vragen of voor advies.
U komt nog enkele keren terug voor een nacontrole. We bekijken dan of alles in uw mond in orde is. Samen met u bekijken we of er pijnlijke plekken zijn of dat uw kaken zijn geslonken. Zonodig passen we uw nieuwe kunstgebit nog aan tot u helemaal tevreden bent.

Volgende >

tpp-prost_immediaat_prothese