IMPLANTAAT PROTHESE tpp-prost_implantaten
U kunt een implantaat zien als een kunstwortel die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Deze komt op de plaats waar vroeger uw tanden en kiezen stonden. Het is niet nodig om voor elke kies een impantaat te plaatsen. Het volstaat om voor het dragen van de prothese slechts 2 of 4 implantaten te plaatsen.
Een implantaat is ongeveer 4 millimeter dik en tien tot zestien millimeter lang en is gemaakt van lichaamsvriendelijke materialen. Een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving geplaatst door een implantoloog en zal na het helen houvast bieden aan het uiteindelijke kunstgebit.


VERWIJZING
Wij hebben een verwijsrelatie met de tandarts-implantoloog en kaakchirurg en werken op het gebied van de implantologie dus nauw samen. Wij maken duidelijke afspraken zodat u als patiënt precies weet waar u aan toe bent. Als u voor een eerste consult bij de tandprotheticus terecht komt beoordelen wij uw mond en bespreken wij met u het behandelplan. U wordt daarna verwezen naar de tandarts-implantoloog die de implantaten zal aanbrengen. Op het moment dat de implantaten geheel vast zitten in het bot verwijst de tandarts-implantoloog u terug zodat wij uw gebit kunnen gaan maken. De tandprotheticus verzorgt dus het uitneembare deel en de tandarts-implantoloog of kaakchirurg verzorgt het vastzittende deel.

WANNEER IMPLANTATEN?
Een implantaat kan in worden toegepast bij het ontbreken van één tand of kies, bij meerdere tanden en kiezen of bij het ontbreken van alle tanden en kiezen. Bijna bij iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen maar om het plaatsen succesvol te laten zijn is het wel belangrijk dat er genoeg, gezond, kaakbot aanwezig is om het implantaat in te verankeren.
Een implantaat wordt geplaatst als het maken van een "normale" prothese niet de gewenste resultaten geeft zoals u dat zou willen.
Het slinken van de onderkaak bij het dragen van een kunstgebit heeft als gevolg dat de onderkaak steeds minder hoog wordt en het kunstgebit steeds losser gaat zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees, met daaronder het kaakbot, tijdens het eten kan dat een vervelende pijn veroorzaken. Wanneer u zich meldt bij de tandprotheticus voor controle kan hij beoordelen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten noodzakelijk is.

Neem voor advies en informatie contact op met de praktijk.

tpp=prost_stappen_implantaten